La platja de Cala Taps, situada al final de la riera de Sant Jordi, ha recuperat la sorra que havia perdut en els darrers anys. L’Ajuntament de Montgat ha millorat l’accés a aquesta cala, substituint les escales existents a la riera, al costat de l’escullera de la plataforma de nord-est, per una nova escala que millora la seguretat. També s’ha eliminat la passarel·la i les escales existents a la plataforma sud-oest, que es trobaven en molt mal estat.